درباره من

من سپند الهی متولد ۴ مهر ۱۳۶۰ تهران هستم و از سال ۱۳۷۴ نواختن گیتار کلاسیک را نزر سهراب فلک انگیز آموختم و در سال ۱۳۷۸ گیتار الکتریک را به صورت خود آموز یاد گرفتم که تقریبا ۲ سال بعد به آموزش گیتار و تئوری موسیقی در چند آموزشگاه پرداختم . در آن سالها با چند گروه موسیقی تحت عنوان نوازنده و تنظیم کننده و هم خوان فعالیت نمودم و در سال ۱۳۸۱ به دانشگاه موسیقی رفتم که آنجا زیر نظر اساتیدی چون

  • استاد وارتان ساهاکیان
  • دکتر فرید عمران
  • استاد ورژ ملیکیان
  • استاد میلاد عمرانلو
  • استاد سعید خرمشاهی
  • استاد امین السادات شهمیری (از پیشگامان فیزیک صوت)

"موسیقی در نت ها نیست ، بلکه در سکوت بین آن است."
ولفگانگ آمادئوس موتزارت